Partner Print Szoftver Stúdió Kkt.

Partner-Print Szoftver Stúdió Kkt

1145. Budapest Szugló u 59.
Tel: 06 20 3988893
E-Mail: ppsoft@ppsoft.hu
 
     

Az Országos Műszernyilvántartásról

A cikk szerzője Radnai Rudolf (MTA-MMSZ Kft.), így minden jog tulajdonosa. A honlapon történő megjelentetés a tudtával és engedélyével történt.

Világszerte tapasztalható, hogy csökkennek a kutatásra és műszaki fejlesztésre forditható összegek. Kevés pénz jut új műszerek vásárlására, előtérbe kerül tehát a meglévő műszerek hasznositása. Ehhez azonban tudni kell azt, hogy hol vannak az adott feladat elvégzéséhez megfelelő műszerek. Magyarországon erre a kérdésre egyetlen információs rendszer az Országos Műszernyilvántartás adhat választ. Az adatbank jelenleg több mint 54 ezer nagyértékű műszer adatait tartalmazza, ezek összértéke mintegy 27 milliárd forint.

Az adatbázis a műszerek és kutatási-fejlesztési segédeszközök legfontosabb adatait tartalmazza. Ezek: a műszer neve, tipusa, a gyártó cég neve, a műszer legfontosabb adatai, az üzemeltető neve és cime, a műszerfelelős neve, a műszer gyártási száma, leltári száma, beszerzésének dátuma, beszerzési értéke és felhasználási területe.

Az adatbázis évenkénti karbantartása a műszerüzemeltetők által szolgáltatott információkon alapszik. Az adatszolgáltatók ürlapokon jelentik az állományukban bekövetkezett változásokat. A rendszerbe nemcsak az új beszerzések kerülnek be, az aktualizálásnál a selejtezéseket és más tulajdonosnak történő átadásokat is figyelemmel kisérik. A bejelentések szakmai ellenörzés és kódolás után kerülnek rögzitésre. A bejelentés alsó értékhatára jelenleg 500 eFt bruttó műszerérték, 1993 előtt ez 100 eFt volt.

Az információs rendszer az egyik legkorszerübb adatbáziskezelő nyelv, a FOXPRO 2,5 felhasználásával készült. Ezen nyelv lehetővé teszi a több tizezer rekordot tartalmazó adatbázisok esetében is a gyors visszakeresést, lekérdezést valósit meg, igy az adatok helyfoglalása - törzsesitésén keresztül - minimalizálható, a megjelenithető információ mennyiségének szűkitése nélkül. A programnyelv felhasználóbarát környezetet biztosit és rendkivüli gyorsasága lehetővé teszi, a karakter string felismerésen alapuló lekérdezéseket. Igy a keresés a műszerek felhasználási területére vonatkozó szövegre is kiterjed.

A műszernyilvántartás kezelését begyakorlott, összeszokott szakembergárda végzi. Feladatuk a bejelentőkkel való kapcsolattartás, a bejelentések szakmai ellenőrzése, kódolása, bevitele az adatbázisba, valamint az adattartalom folyamatos felülvizsgálata.

Az információs rendszerből néhány másodperc alatt készithető lista egy adott műszertipus vagy műszerfajta hazai lelőhelyeiről, vagy egyes intézetek műszerállományáról. Lekérdezhetők az adatok gyártó cég, beszerzési időpont, területi elhelyezkedés és érték szerint is, ezek a feltételek lekérdezéskor egyedileg vagy kombinálva is alkalmazhatók. A felhasználói adatkérések az MTA-MMSZ Szaktanácsadási osztályára futnak be. Az itt dolgozó szakemberek feladata, hogy a lekérdezési lehetőségek pontos ismeretében a kéréseket megfelelő formában továbbitsák a számitógéphez. A kérés és az adatkinyerés mindössze néhány percet vesz igénybe, tehát akár egy telefonhivásra is azonnal, közvetlen válasz adható.Országos Műszernyilvántartás
MTA-MMSZ Kft.
Tel.: 209-2032; Fax: 162-0705
 
Copyright © 2007, Partner-Print Szoftver Studio Kkt. Minden jog fenntartva.
Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!